BIG J.C. Jumalan
kohtaamisen juhla

BiG J.C. on Big Jesus Christ eli suomeksi suuren Jeesuksen Kristuksen ilta. Se on tarkoitettu vauvasta vaariin. Big J.C. pitää sisällään vahvaa ylistystä, esirukousta, todistuksia, evankeliumia taiteiden ja julistuksen kautta, rukouspalvelua ja virvokkeita. Rukouksenamme on, että Jumala ilmestyy voimallisesti ja ihmiset saavat konkreettisen kosketuksen Häneltä.

Tilaisuuksissa on taidemuotoina nähty ja kuultu jo runonlausuntaa, tanssia, näytelmää, pantomiimia ja musiikkia tietenkin. Evankeliumia ja Jumalan voimaa välitetään myös näiden kautta Big J.C:ssä.

TOISTAISEKSI ODOTAMME PAIKKAA JA AIKAA JOSSA UUSIA ILTOJA VOIDAAN PITÄÄ.